O projektu POVEZ II

„V dávných dobách měl moc ten, kdo měl armádu. Dnes má moc ten, kdo má know-how.“
Projekt POVEZ II vám umožní know-how získat a pak je pouze na vás, jak s ním naložíte.

POVEZ II v 7 bodech

 1. Projekt pokrývá příspěvky na vzdělávání, ale i náhradu mezd
 2. Žádat mohou firmy, OSVČ, vzdělávačky a nestátní neziskové organizace
 3. Žádost můžete připravovat i pro nově nastupující zaměstnace
 4. Mzdy jsou refundovány až do výše 33 000 Kč měsíčně
 5. Čerpat můžete až 500 000 Kč měsíčně
 6. Je umožněna podpora zaměstnanců pracujících na DPČ
 7. bit cz training, s.r.o. vám se vším pomůže

Chcete si promluvit?

Vyplňte kontaktní informace, my se vám ozveme a zodpovíme vše, co ještě potřebujete vědět.

Co je to POVEZ II

Projekt POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II) umožní vybraným podnikům a OSVČ získat finanční příspěvky na vzdělávání nebo rekvalifikaci zaměstnanců. Příjemným bonusem je náhrada mzdových nákladů školených zaměstnanců (pochopitelně neplatí pro OSVČ).

Kdo může o dotaci žádat?

Právnická (firma) nebo fyzická osoba (OSVČ). Rozhoduje vlastnictví IČ a právní subjektivita. Z pohledu typu činnosti mohou žádat všichni mimo vyjmenovaných subjektů (více v našem e-booku). Do vzdělávání lze nově zařadit i potenciální zaměstnance. K novinkám patří i podpora vzdělávacích společností.

Kolik můžete získat

Příspěvek na vzdělávání a náhradu mezd je poskytován v režimu de minimis.

Čerpat lze maximálně 500 000 Kč měsíčně (na mzdové náklady i vzdělávací aktivity). Podniky s více než 1000 zaměstnanci nebo s provozovnami ve více než 2 okresech mohou dostat příspěvek vyšší.

Uvedený limit je naštěstí průměrný. Pokud vyčerpáte v jednom měsíci „jen“ 200 000 Kč, v dalším měsíci můžete čerpat „až“ 800 000 Kč.

Podání žádosti

Žádost se předkládá na ÚP v papírové podobě nebo elektronicky přes datovou schránku. Součástí žádosti je potvrzení o bezdlužnosti vůči:

 • finančnímu úřadu,
 • celnímu úřadu,
 • české správě sociálního zabezpečení,
 • zdravotním pojišťovnám, u nichž jsou hlášeni všichni zaměstnanci žadatele (nikoliv pouze školení).

Tato potvrzení nesmí být starší 30 dnů ke dni skutečného podání žádosti.

Komu se předkládá žádost

Žádost se předkládá (okresnímu) kontaktnímu pracovišti Úřadu práce České republiky. Rozhoduje místo, kde mají školení zaměstnanci stanovené místo výkonu práce (nikoliv sídlo firmy). Což může v praxi znamenat i to, že budete muset stejnou žádost podat na několika ÚP.

Další drobná komplikace nastává u firem sídlících v Praze. Ty nemohou o dotace v projektu POVEZ II žádat. Ale! Pokud chcete vzdělání dopřát zaměstnancům mimopražských provozoven, je vše v pořádku. Žádost podáváte na ÚP odpovídajícímu konkrétní mimopražské provozovně. Peklo, co?

Domluvte si schůzku

Pokud máte pocit, že se začínáte ztrácet, domluvte si schůzku. Přijedeme a vše vám srozumitelně vysvětlíme. Pokud preferujete e-mail, pište na: kristyna.kovarikova@bitcz.cz.

Zavolejme si

Chcete vstoupit do projektu a nechat se hýčkat našimi specialisty? Stačí, když nám dáte vědět. Pokud preferujete telefon, rovnou vytočte číslo naší telefonické podpory: +420 777 926 872

Chcete více informací?

Je to prosté, objednejte si náš e-book. Jeho odběr vás pochopitelně k ničemu nezavazuje. Stačí vyplnit pár informací o sobě a kniha letí k vám.

Úhrada mzdových nákladů

Příspěvek je poskytován na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů:

 • mzda,
 • pojistné na sociální zabezpečení,
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
 • pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance.

Do mzdového nákladu se nezapočítávají:

 • pravidelné ani mimořádné odměny,
 • příplatky za práci přesčas,
 • pohyblivé složky mzdy/platu, které nesouvisí se vzděláváním (například příplatek za pobyt na rizikovém pracovišti).

Hodinová mzda (vypočítaná ze mzdového listu), se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů.
Maximální mzdový příspěvek je 198 Kč za hodinu (60 minut) tj. 33 000 Kč za měsíc.
Příspěvek na mzdy je poskytován měsíčně na základě předloženého vyúčtování a evidence docházky.

Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity

Náklady na vzdělávací aktivity se účtují po ukončení vzdělávací aktivity, která je předmětem dohody. Příspěvek na úhradu nákladů vzdělávací aktivity je ÚP ČR poskytován až po jejím skončení.

Jak vzdělávání probíhá

Vzdělávání je v projektu POVEZ II prezenční (účastníci musí být osobně přítomni po celou dobu výuky). Jiná varianta (např. e-learning) není možná.

Každá vzdělávací aktivita musí být zakončena ověřením znalostí a dovedností (závěrečným testem).

 • V případě akreditovaného vzdělávání je dokladem o absolvování získané osvědčení.
 • V případě neakreditovaného vzdělávání je dokladem potvrzení o absolvování vzdělávací aktivity a evidence docházky.

Kritéria pro posouzení žádosti

 • Význam daného podniku v regionu – Rozhodující je komplexní dopad na regionální trh práce.
 • Nezbytnost vzdělávání zaměstnanců – Posuzuje se vztah mezi vzděláváním, ekonomickou činností a dalším rozvojem podniku.
 • Zhodnocení případného rozšíření aktivit podniku či získávání nových zakázek – Posuzuje se potenciál podniku na rozšíření výroby a tvorbu nových pracovních míst (např. předpoklad získání nových zakázek).
 • Přínos vzdělávací aktivity pro zaměstnance – Dopad vzdělávání na rozvoj podniku, kariérní růst zaměstnance a na jeho další uplatnitelnost na trhu práce.
 • Přiměřenost výsledků vzhledem k výši požadovaného příspěvku – Posuzuje se efektivnost, účelnost a hospodárnost vynakládaných finančních prostředků.
 • Bonus za zařazení účastníků vzdělávání ve věkové skupině 54+ – Bonus je přiznán v případě více než 20% zastoupení účastníků z této věkové skupiny.

Staňte se našimi klienty

Poradíme a zprostíme vás většiny administrativní zátěže. Dostanete exkluzivní přístup do pravidelně aktualizované klientské sekce našeho webu, kde najdete další zajímavé informace a odpovědi na většinu otázek, které vás napadnou.

Chcete si promluvit?

Vyplňte kontaktní informace, my se vám ozveme a zodpovíme vše, co ještě potřebujete vědět.

Řekněte nám něco málo o sobě a my vám povíme hodně moc o projektu

E-book s podrobnostmi o projektu