POVEZ II pozastaven

Asi jste již zaregistrovali, že projekt POVEZ II byl dočasně zastaven. Tato nečekaná informace se objevila v pátek 19.8., ale pokud máte žádost schválenou nebo alespoň podanou, pak se vás to netýká. Vy ostatní musíte bohužel počkat. Z informace se nedá přesně určit, kdy bude možné žádosti podávat, ale rozhodně vám to nebrání mít žádost připravenou, protože kdo stojí připravený na startu, může první vyběhnout.