Projekt POVEZ II spuštěn

Young woman is leading a group of people. Looking at camera with big toothy smile

Milí klienti, již od 31. 3. 2016 přijímá úřad práce žádosti o příspěvek na vzdělávání zaměstnanců. Principy zůstávají, jen u formulářů došlo k drobným změnám.
Opět Vám rádi pomůžeme s vypracováním žádostí, přípravou všech dokumentů a jsme Vám k dispozici ke konzultacím.
Shrnutí nejdůležitějších bodů nového projektu:

  • Délka projektu: 31. 3. 2016–30. 11. 2020
  • Proplacení 85 % celkových nákladů na vzdělávací aktivitu
  • Náhrada mezd za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání do výše 29 700 Kč měsíčně
  • Neporovnává se výkaz zisků a ztrát – zúčastnit se mohou i firmy mající v meziročním srovnání pokles tržeb a výkonů